Tørrisblåsing

Støvfri glassblåsing

Tørrisblåsing kan kort fortalt brukes til nesten alle områder.

Dette er meget effektivt på oljesøl, fett, sopp, kalk

saltutslag og bakterier.

Tørrisblåsing er en tørr, ikke slipende, ikke konduktiv og desinfiserende prosess, det skapes heller ikke noe sekundæravfall da tørrisen fordamper

ved kontakt.

Tørrispelletsen som blir brukt er ca 3mm i str. og holder en temperatur på -78,9 grader celsius.

Dette gjør at tørrisblåsing i seg selv er et meget miljøvennelig alternativ til tradisjonell rengjøring med kjemikalier og vann.

Tørris er laget av resirkulert CO2, noe som gjør at vi ikke bidrar til yttliger utslipp og forsterkning av drivhuseffekten.

Tørrisblåsing kan være meget skånsomt men også aggresivt.

 

Se vår facebook side for videoer av tørrisblåsing :

https://www.facebook.com/icework.as/

Vår maskinpark er ny og utelukkende

fra Kärcher Proffesional

Støvfri glassblåsing

er en veldig effektiv metode for fjerning av hardtsittende stoffer.

Dette kan da være tagging eller graffiti på mur og betong, rust billakk, maling eller termoplast som brukes til veimerking.

Ved å bruke vann øker vi energien som maskinen blåser ut, mens støv elimineres. Dette kan enkelt sammenlignes med bruk av våt kontra tørr sand.

Blåsemedie som vi benytter er fint eller krovkornet reisirkulert flaskeglass

Ved skjøre eller litt porøse underlag så bruker vi en finere korning på glasset enn ved hardere underlag.

For å fjerne graffiti eller tagging på betong eller pusset mur så er dette vesentlig mere effektivt enn bruk av vann og kjemikalier.

Se vår facebook side for videoer av glassblåsing :

https://www.facebook.com/icework.as/

 

Vår maskinpark er ny og utelukkende fra

Dustless blasting